Wij maken gebruik van onze eigen cookies en cookies van derden om de gebruikers navigatie te analyseren. Als u doorgaat met het browsen, zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert. Hier kunt u uw instellingen wijzigen of meer informatie krijgen.

Veilingvoorwaarden van Parcs Enchères SAS voor veilingen uitgevoerd voor Equippo

Voorwoord

 1. De veiling wordt georganiseerd door Equippo en juridisch geleid door Parcs Enchères SAS (‘‘Parcs Enchères’’) voor Equippo, samen handelend ‘‘Organisator’’.
 2. Aan- en verkopen worden uitgevoerd onder de wettelijke verantwoordelijkheid van een gecertificeerde veilingmeester van Parc Enchères.
 3. Parcs Enchères heeft een overeenkomst met Equippo waarbij Equippo bevoegd is om de goedkeuringen van de bieders, het veilingsysteem, de bieder- en verkopers communicatie en de elektronische verzending van de voorlopige koper- en verkoper verklaringen te beheren.

1. Registratie en bieden

 1. Om te kunnen bieden, is vooraf online registreren een vereiste. Enkel zakelijke kopers die namens een onderneming meedoen zijn toegestaan, Equippo staat geen particulieren bieders toe tijdens de veilingen en verbiedt het bieden door personen acterend als consument.
 2. Een kopie van een officieel identiteitsbewijs is verplicht.
 3. Identificatiedocumenten van het bedrijf of een geldig BTW nummer is verplicht.
 4. Borg van 1000 Euro per debit/creditkaart of bankoverschrijving.
 5. Alle registraties moeten worden goedgekeurd door Equippo, voordat er geboden mag worden.
 6. Alle biedingen zijn bindend en kunnen niet worden ingetrokken eenmaal geplaatst in ons veilingsysteem. Pre-biedingen kunnen worden aangepast tot het moment dat de kavel geveild wordt.
 7. Sommige kavels hebben een minimumprijzen of gereserveerde prijzen, vooraf besproken met de eigenaar. Wanneer deze prijs niet wordt gehaald, staat er in ons systeem ‘‘Provisional sale’’ en de aankoop is dus voorlopig en niet definitief. Het is aan de eigenaar om de verkoop goed te keuren voor de hoogste bieder.

2. Aankoopvoorwaarden en betalingen

 1. Voorafgaand aan de veiling vindt een expositie plaats, waarbij de bieders de gelegenheid krijgen om de apparatuur te zien en te controleren. Er worden geen klachten over de conditie na de verkoop geaccepteerd. De juistheid van de informatie die op onze website en in onze catalogus wordt verstrekt, wordt niet gegarandeerd, in overeenstemming met het decreet N° 2000-576 van 28/06/2000, de kilometer- of uurmetingen worden niet gegarandeerd. Alle apparatuur wordt verkocht zoals het is, zonder garantie.
 2. Alle kopers, die op grond van hun registratie als professionele kopers worden beschouwd, zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebruik en de naleving van alle voorschriften voor alle aankopen.
 3. De verkoopprijs (hamerprijs of gunningsprijs) is een nettoprijs, exclusief koperskosten en BTW. De koperscommissie van de Organisator bedraagt 10% van de verkoopprijs (‘‘juridische kosten’’).
 4. 20% Franse BTW wordt geheven over de verkoopprijs en de koperskosten.
 5. Aankopen moeten binnen 5 dagen per bankoverschrijving worden betaald
 6. Voor EU-kopers wordt gefactureerd met een BTW-tarief van 0% op voorwaarde dat een geldig intracommunautair BTW-nummer wordt verstrekt. Na het verstrekken van het volledige bewijs van vervoer of uitvoer waaruit de ontvangst van het materiaal buiten Frankrijk (CMR of EX1) blijkt.
 7. Voor kopers buiten de EU zal de eerste facturering worden gedaan met een aanbetaling van 20% BTW. Een BTW-tarief van 0% zal worden toegepast na het verstrekken van het volledige bewijs van uitvoer (EX1/EXA en uitgangbevestiging) en de aanbetaling zal vervolgens volledig worden terugbetaald.
 8. Voor kopers uit Frankrijk wordt het BTW-tarief van 20% in rekening gebracht voor kavels die vanuit Frankrijk worden verkocht.

3. Ophalen en laden van apparatuur

 1. Aankopen kunnen alleen worden afgehaald na ontvangst van de overschrijving door PARC ENCHÈRES. Contante betaling wordt niet geaccepteerd.
 2. Onze bieders zijn aanbevolen een afspraak te maken voor afhaling van de door hen aangeschafte goederen. Ophalingen met een afspraak genieten een prioriteit.
 3. De openingstijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
 4. Aankopen moeten binnen 21 kalenderdagen na de veilingdatum worden opgehaald. Overwerk op de werf van Equippo AG kan 15 Euro opslagkosten per kavel per dag in rekening worden gebracht.
 5. Voor het ophalen zijn een heftruck van 8 ton en een betonnen laadplatform beschikbaar.
 6. Het personeel van Equippo kan helpen met het laden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Daarom wordt u ten zeerste aangeraden om transporteurs met ervaring in het laden in te huren.
 7. Het personeel van Equippo behoudt zich het recht voor om het laden te weigeren in geval van ongeschikt vervoer of een veiligheidsrisico voor de personen of de apparatuur.
 8. Alleen officiële en volledige CMR-documenten die door alle partijen zijn ondertekend, worden geaccepteerd als bewijs van vervoer, dus grensoverschrijdend vervoer is alleen toegestaan door professionele transportbedrijven.

4. Overige voorwaarden

 1. De enige toepasselijke jurisdictie is de rechtbank van Aubagne, Frankrijk.
 2. De eigendomsoverdracht gaat in op het moment dat de veilingmeester de definitieve openbare veilingverklaring ondertekent en wordt bevestigd door een afgestempelde bevestiging die vervolgens aan de koper wordt verstrekt. Elke bevestigde verkoop is vast en definitief, de klant wordt eigenaar van het materiaal, de verkoop is onherroepelijk en kan in geen geval achteraf worden geannuleerd.
 3. ADMINISTRATIEVE GARANTIES Elk te koop aangeboden uitrustingsstuk is vrij van alle administratieve verplichtingen en wordt verkocht met een duidelijke titel en zonder verpanding: Alleen voor voertuigen met een titel op naam is de registratiekaart beschikbaar na de veiling, binnen 20 werkdagen, en een certificaat van verkoop wordt op verzoek verstrekt.
 4. TECHNISCHE CONTROLES Voor geregistreerde voertuigen met een nummerplaat wordt voorafgaand aan de veiling systematisch een reglementaire technische controle uitgevoerd.
 5. Onze veilingen staan onder toezicht van een erkende veilingmeester die voor elke verkoop een veilingoverzicht opstelt. De veilingmeester garandeert de werking, de geldigheid en de transparantie van elke transactie, door zijn kwaliteit als agent. Hij zorgt dus met een gerust hart voor de eigendomsoverdracht van de voertuigen tussen de verkoper en de koper. Parc Enchères is goedgekeurd door de Franse Raad van Koophandel van de Veilinghouders, wat ons juridische legitimiteit geeft in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van de ethische garanties die de Raad van Koophandel aan de vrijwillige veilingoperatoren oplegt.
 6. Elke verkoop is definitief en kan niet worden geannuleerd.
 7. Volgens de huidige wetgeving zijn openbare veilingen expliciet uitgesloten van de wetgeving inzake het herroepingsrecht bij verordening 2001-741 van 23 augustus 2001 (art. 121-17 van het consumentenwetboek). Elke veiling is dus definitief; het is de veiling en niet de betaling die de aankoop valideert. Elk verzuim van de koper leidt tot het verlies van de bijbehorende aanbetaling. De succesvolle koper die weigert zijn verplichtingen na te komen, is aansprakelijk voor een gerechtelijke procedure en/of zijn onmiddellijke en definitieve uitsluiting van openbare veilingen die bij administratief besluit worden meegedeeld.