De Equippo Veiling begint over 6 dagen.
Registreer nu › Bekijk de veilingcatalogus ›

Veilingvoorwaarden van Parcs Enchères SAS voor veilingen uitgevoerd voor Equippo

Voorwoord

 1. De veiling wordt georganiseerd door Equippo en juridisch geleid door Parcs Enchères SAS (‘‘Parcs Enchères’’) voor Equippo, samen handelend ‘‘Organisator’’.
 2. Aan- en verkopen worden uitgevoerd onder de wettelijke verantwoordelijkheid van een gecertificeerde veilingmeester van Parc Enchères.
 3. Parcs Enchères heeft een overeenkomst met Equippo waarbij Equippo bevoegd is om de goedkeuringen van de bieders, het veilingsysteem, de bieder- en verkopers communicatie en de elektronische verzending van de voorlopige koper- en verkoper verklaringen te beheren.

1. Registratie en bieden

 1. Om te kunnen bieden, is vooraf online registreren een vereiste. Enkel zakelijke kopers die namens een onderneming meedoen zijn toegestaan, Equippo staat geen particulieren bieders toe tijdens de veilingen en verbiedt het bieden door personen acterend als consument.
 2. Een kopie van een officieel identiteitsbewijs is verplicht.
 3. Identificatiedocumenten van het bedrijf of een geldig BTW nummer is verplicht.
 4. Borg van 1000 Euro per debit/creditkaart of bankoverschrijving.
 5. Alle registraties moeten worden goedgekeurd door Equippo, voordat er geboden mag worden.
 6. Alle biedingen zijn bindend en kunnen niet worden ingetrokken eenmaal geplaatst in ons veilingsysteem. Pre-biedingen kunnen worden aangepast tot het moment dat de kavel geveild wordt.
 7. Sommige kavels hebben een minimumprijzen of gereserveerde prijzen, vooraf besproken met de eigenaar. Wanneer deze prijs niet wordt gehaald, staat er in ons systeem ‘‘Provisional sale’’ en de aankoop is dus voorlopig en niet definitief. Het is aan de eigenaar om de verkoop goed te keuren voor de hoogste bieder.

2. Aankoopvoorwaarden en betalingen

 1. Voorafgaand aan de veiling vindt een expositie plaats, waarbij de bieders de gelegenheid krijgen om de apparatuur te zien en te controleren. Er worden geen klachten over de conditie na de verkoop geaccepteerd. De juistheid van de informatie die op onze website en in onze catalogus wordt verstrekt, wordt niet gegarandeerd, in overeenstemming met het decreet N° 2000-576 van 28/06/2000, de kilometer- of uurmetingen worden niet gegarandeerd. Materiële informatie, met name jaar van fabricage, wordt naar ons beste weten nauwkeurig weergegeven, en klachten over dergelijke materiële punten zullen in overweging worden genomen. Alle apparatuur wordt verkocht zoals het is, zonder garantie. Zie sectie 3 voor de procedure en de specifieke voorwaarden van de geld-terug-garantie.
 2. Alle kopers, die op grond van hun registratie als professionele kopers worden beschouwd, zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebruik en de naleving van alle voorschriften voor alle aankopen.
 3. De verkoopprijs (hamerprijs of gunningsprijs) is een nettoprijs, exclusief koperskosten en BTW. De koperscommissie van de Organisator bedraagt 12.0% van de verkoopprijs (‘‘juridische kosten’’).
 4. 20% Franse BTW wordt geheven over de verkoopprijs en de koperskosten.
 5. Aankopen moeten binnen 5 dagen per bankoverschrijving worden betaald.
 6. Voor EU-kopers wordt gefactureerd met een BTW-tarief van 0% op voorwaarde dat een geldig intracommunautair BTW-nummer wordt verstrekt. Na het verstrekken van het volledige bewijs van vervoer of uitvoer waaruit de ontvangst van het materiaal buiten Frankrijk (CMR of EX1) blijkt.
 7. Voor kopers buiten de EU zal de eerste facturering worden gedaan met een aanbetaling van 20% BTW. Een BTW-tarief van 0% zal worden toegepast na het verstrekken van het volledige bewijs van uitvoer (EX1/EXA en uitgangbevestiging) en de aanbetaling zal vervolgens volledig worden terugbetaald.
 8. Voor kopers uit Frankrijk wordt het BTW-tarief van 20% in rekening gebracht voor kavels die vanuit Frankrijk worden verkocht.

3. Money Back Guarantee

De in dit Deel 3 beschreven procedure wordt de "Geld-terug-garantie procedure" genoemd. Deze geld-terug-garantie wordt aangeboden door Equippo, niet door Parcs Enchères SAS, en wordt daarom pas later door Equippo aan Kopers ter beschikking gesteld, onafhankelijk van de eerdere verkoop door Parcs Enchères SAS op de veiling.

Voor alle apparatuur waarvoor de "geld-terug-garantie" wordt vermeld op onze website en veilingcatalogus, stemt Equippo hierbij ermee in om die apparatuur (in elk geval het "Te retourneren materieel") eerder verkocht door Parcs Enchères SAS aan de Koper alleen terug te kopen als uitdrukkelijk aan de volgende voorwaarden volledig is voldaan (de "Terugbetalingsvoorwaarden"):

 1. Op voorwaarde dat de Koper het te retourneren materieel heeft betaald en op de werkplek of de bedrijfslocatie heeft ontvangen en na ontvangst heeft getest en vervolgens het te retourneren materieel heeft geretourneerd naar de werf van Equippo (de "Retourlocatie").
 2. Op voorwaarde dat de Koper Equippo schriftelijk mededeelt dat hij of zij het contract wil annuleren binnen vijf werkdagen na de eerste lossing van het te retourneren materieel op de werkplek of de bedrijfslocatie van de Koper (de "Geld-terug-garantieperiode"), maar in geen geval later dan 20 werkdagen na aankomst van het schip.
 3. Voordat het te retourneren materieel in gebruik wordt genomen, is de Koper verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken van het te retourneren materieel; dit omvat met name de controle van voldoende vloeistofniveaus en de toestand van de vloeistoffen en het filter.
 4. Het te retourneren materieel is door de Koper gereinigd en wordt in exact dezelfde staat aan Equippo geretourneerd als bij de eerste levering aan de Koper, inclusief maar niet beperkt tot kwaliteit en functionaliteit (de "Kwaliteitsvoorwaarde").
 5. Na inspectie door een vertegenwoordiger van Equippo op de Retourlocatie om er zeker van te zijn dat aan de Kwaliteitsvoorwaarde wordt voldaan.
 6. Een schriftelijke goedkeuring (waarvoor een e-mail voldoende is) van Equippo aan de Koper dat aan de Kwaliteitsvoorwaarde is voldaan.
 7. De volledige medewerking van de Koper bij het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn om de volledige eigendomsoverdracht van het te retourneren materieel van de Koper terug naar Equippo mogelijk te maken.
 8. Geen onredelijke vertraging veroorzaakt door de Koper (waaronder maar niet beperkt tot niet-reageren op communicatie pogingen van Equippo en gebrek aan medewerking) bij het terugsturen van het te retourneren materieel naar de retourlocatie, of iets anders dat nodig is om de Geld-terug-garantie procedure uit te voeren.
 9. Zowel het transport van de werf van Equippo naar de faciliteiten van de koper als het transport terug zijn voor rekening van de koper.

De Partijen komen overeen dat alle gelden, die de Koper aan Parcs Enchères SAS voor de netto Aankoopprijs (hors taxe) van het te retourneren materieel heeft betaald (in elk geval de "Fondsen"), zal de netto (hors taxe) prijs bepalen waartegen Equippo het te retourneren materieel terug zal kopen, in ieder geval pas te betalen nadat het te retourneren materieel weer in het feitelijke bezit van Equippo is. In elk geval waarin Equippo ermee instemt het te retourneren materieel terug te kopen nadat aan de Terugbetalingsvoorwaarden is voldaan, zal Equippo binnen 10 werkdagen na het verkrijgen van het te retourneren materieel de gelden terugbetalen aan de Koper via een bankoverschrijving, zolang de koopsom op dat moment volledig door Parcs Enchères SAS is ontvangen.

4. Ophalen en laden van apparatuur

 1. Aankopen kunnen alleen worden afgehaald na ontvangst van de overschrijving door PARC ENCHÈRES. Contante betaling wordt niet geaccepteerd.
 2. Onze bieders zijn aanbevolen een afspraak te maken voor afhaling van de door hen aangeschafte goederen. Ophalingen met een afspraak genieten een prioriteit.
 3. De openingstijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
 4. Aankopen moeten binnen 21 kalenderdagen na de veilingdatum worden opgehaald. Overwerk op de werf van Equippo AG kan 15 Euro opslagkosten per kavel per dag in rekening worden gebracht.
 5. Voor het ophalen zijn een heftruck van 8 ton en een betonnen laadplatform beschikbaar.
 6. Het personeel van Equippo kan helpen met het laden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Daarom wordt u ten zeerste aangeraden om transporteurs met ervaring in het laden in te huren.
 7. Het personeel van Equippo behoudt zich het recht voor om het laden te weigeren in geval van ongeschikt vervoer of een veiligheidsrisico voor de personen of de apparatuur.
 8. Alleen officiële en volledige CMR-documenten die door alle partijen zijn ondertekend, worden geaccepteerd als bewijs van vervoer, dus grensoverschrijdend vervoer is alleen toegestaan door professionele transportbedrijven.

5. Overige voorwaarden

 1. De enige toepasselijke jurisdictie is de rechtbank van Aubagne, Frankrijk.
 2. De eigendomsoverdracht gaat in op het moment dat de veilingmeester de definitieve openbare veilingverklaring ondertekent en wordt bevestigd door een afgestempelde bevestiging die vervolgens aan de koper wordt verstrekt. Elke bevestigde verkoop is vast en definitief, de klant wordt eigenaar van het materiaal, de verkoop is onherroepelijk en kan in geen geval achteraf worden geannuleerd.
 3. ADMINISTRATIEVE GARANTIES Elk te koop aangeboden uitrustingsstuk is vrij van alle administratieve verplichtingen en wordt verkocht met een duidelijke titel en zonder verpanding: Alleen voor voertuigen met een titel op naam is de registratiekaart beschikbaar na de veiling, binnen 20 werkdagen, en een certificaat van verkoop wordt op verzoek verstrekt.
 4. TECHNISCHE CONTROLES Voor geregistreerde voertuigen met een nummerplaat wordt voorafgaand aan de veiling systematisch een reglementaire technische controle uitgevoerd.
 5. Onze veilingen staan onder toezicht van een erkende veilingmeester die voor elke verkoop een veilingoverzicht opstelt. De veilingmeester garandeert de werking, de geldigheid en de transparantie van elke transactie, door zijn kwaliteit als agent. Hij zorgt dus met een gerust hart voor de eigendomsoverdracht van de voertuigen tussen de verkoper en de koper. Parc Enchères is goedgekeurd door de Franse Raad van Koophandel van de Veilinghouders, wat ons juridische legitimiteit geeft in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van de ethische garanties die de Raad van Koophandel aan de vrijwillige veilingoperatoren oplegt.
 6. Elke verkoop is definitief en kan niet worden geannuleerd.
 7. Volgens de huidige wetgeving zijn openbare veilingen expliciet uitgesloten van de wetgeving inzake het herroepingsrecht bij verordening 2001-741 van 23 augustus 2001 (art. 121-17 van het consumentenwetboek). Elke veiling is dus definitief; het is de veiling en niet de betaling die de aankoop valideert. Elk verzuim van de koper leidt tot het verlies van de bijbehorende aanbetaling. De succesvolle koper die weigert zijn verplichtingen na te komen, is aansprakelijk voor een gerechtelijke procedure en/of zijn onmiddellijke en definitieve uitsluiting van openbare veilingen die bij administratief besluit worden meegedeeld.